Food and drinks

Vocabulary about food

 

Meal  Bữa ăn Pork   Thịt lợn Egg  Trứng Carrot Cà rốt
Rice  Cơm Shrimp  Tôm Tofu  Đậu phụ Cabbage Bắp cải
Noodle  Phở Crab  Cua Fruit  Hoa quả Bacon Thịt lợn xông khói 
Rice porridge  Cháo Fish  Vegetable Rau Hamburger Bánh mì kẹp thịt 
Bread  Bánh mì   Eel Lươn Bean Đậu Hot dog Bánh mì kẹp xúc xích
Sticky rice  Xôi Raw Sống Mushroom Nấm Steak Bò bít tết
Beef  Rare Tái Corn Ngô Sausage Xúc xích
Chicken  Medium  Chín vừa Tomato Cà chua Ham Giăm bông
Duck  Vịt Well-done Chín kỹ Potato Khoai tây

Vocabulary about drinks

 

Water Nước Wine Rượu Yogurt Sữa chua
Coffee Cà phê Smoothie Sinh tố Sweep soup Chè
Milk Sữa Juice Nước ép Tea Trà

 

Vocabulary about condiments

 

Pepper Hạt tiêu Oil Dầu Honey Mật ong
Garlic Tỏi Vinegar Giấm Mustard Mù tạt
Onions Hành Salt Muối

 

How to order something

 

We use the word : cho to order something.

Ex: – One lemon juice and one hot coffee please!

Cho em xin một cốc nước chanh và một cà phê nóng ạ .

 

Adjectives

 

Delicious  Ngon Sweet Ngọt Bitter Đắng
Sweet smelling Thơm Sour Chua Salty Mặn

 

 We use the structure: Thế nào to ask someone to describe something.

Ex: How is the noodle ? – It is delicious.

     Phở thế nào ? – Nó rất ngon 

We use the structure: Có + Adjective + không ? . This question is used to asked about characteristics of objectives.

Ex: Is the coffee bitter? – Yes, it is very bitter .

      Cà phê có đắng không?- Có, Cà phê rất đắng. 

 

Vietnamese daily food

  • Sticky rice: Xôi

 


Vietnamese daily food

Xôi gấc: Sticky rice with Spiny Bitter Gourd

Xôi lạc: Sticky rice with peanut 

Xôi khúc: Sticky rice with bean and pork inside

Xôi ngũ sắc: Five colour sticky rice: Green ( from pineapple leaves), White ( Rice), Yellow( from turmeric), Purple ( Magenta plant), Red ( from Spiny Bitter Gourd)

Xôi thập cẩm: Sticky rice with sausage, cucumber, pork and salted shredded meat, etc

 

  • Noodles: Phở

 

 

  • Bún

 

Bún chả: Vermicelli and grilled chopped meat

Bún diêu cua: Vermicelli and sour crab soup

Bún dọc mùng: Noodle with meat balls and Colocasia gigantea

Bún cá: Noodle with fish

Bún ốc: Vermicelli and shellfish soup

 

  • Cơm rang + Bánh mì 

 

Cơm rang dưa bò: Fried rice with beef and pickles vegetables

Cơm rang thập cẩm: Fried rice with bean, carrot, corn, sausage, etc.

Bánh mì Pate: Vietnamese bread with Pate( meat and liver ) 

Bánh mì trứng: Vietnamese bread with fried eggs

Bánh mì xúc xích: Vietnamese bread with sausages.

 

 

  • Các loại bánh ( Some Vietnamese cakes ) 

 

Bánh tráng: Rice paper

Bánh cuốn: Vietnamese stuffed pancake ( maybe with pork and mushroom inside)

Bánh bao: Dumpling/ Steamed wheat flour cake

Bánh xèo: Vietnamese pancake ( with shrimp, sprouts, fresh vegetables, etc)

Nem cuốn: Fresh spring rolls 

Bánh cốm: Young rice cake ( from green rice flakes)

 

Vietnamese popular drinks

 

Coffee: Cà phê bạc xỉu 

             Cà phê trứng 

             Cà phê đen nâu nóng 

Sữa chua nếp cẩm: Yogurt with purple sticky rice 

Chè bưởi: Sweep soup with grapefruit peel, coconut milk, etc

Chè sầu riêng: Sweep soup with jelly, green bean, taro, etc

Do you like shopping? Click here to learn some vocabulary about it. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com