Phrasebook

1 Xin chào Hello
2 Cám Æ¡n Thank you
3 Bạn tên là gì? What is your name?
4 Bao nhiêu tiá»Ân? How much is it?
5 Bạn có khá»Âe không? How are you?
6 Tôi khá»Âe. Còn bạn? I am fine, and you?
7 Chúc ngủ ngon Good night
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com