Se présenter en Vietnamien

Apprenez comment se présenter et saluer les gens en Vietnamien. 

Salutations

 

Bonjour/ salut  Xin chào  Comment vas-tu?  Bạn có khỏe không ? 
Bonjour  Chào buổi sáng  Je vais bien  Tôi khỏe 
Bonne nuit  Chúc ngủ ngon  Merci  Cảm ơn 
Bienvenue au Vietnam  Chào mừng bạn đến Việt Nam Et toi?  Còn bạn 
Bienvenue à Hanoï  Chào mừng bạn đến Hà Nội  Je vais très bien Tôi rất khỏe
Heureux de te rencontrer Rất vui khi được gặp anh

Rất vui khi được gặp chị 

 

Présentation

Nom 

 

Quel est ton nom?: Tên bạn là gì ? 
Mon nom est…: Tên tôi là…

Nom  Tên Est (verbe être) Là  Mon  Của tôi

Possessive adjectives 

Mon  Của tôi Son (femme)  Của bà/ chị/ cô ấy Leur  Của họ/ bọn nó
Ton/ Votre  Của bạn Son (animal, objet) Của nó
Son (homme)  Của ông/ chú/ cậu/ anh ấy Notre  Của chúng tôi/ chúng ta

Ex: – Quel est son nom ? – Son nom est Thuy     

Cô ấy tên là gì?   – Cô ấy tên là Thủy .

       – Quels sont leurs noms? – Leurs noms sont Phuong and Quyen.   

Tên của họ là gì ?         – Tên của họ là Phương và Quyen.

 

Âge

 

Quel âge as-tu?: Bạn bao nhiêu tuổi?  

J’ai 20 ans : Tôi hai mươi tuổi.

 

Pronoms personnels: Đại từ nhân xưng

Je Tôi Elle Chị ấy/ Cô ấy/ Bà ấy/ Bác ấy/ Em ấy( female)  Ils/ Elles Họ
Tu/ Vous  Bạn Il (objet, animal)
Il  Anh ấy/ Chú ấy/ Cậu ấy/ Bác ấy/ Em ấy( male)  Nous Chúng tôi/ Chúng ta 

 

Ex: Quel âge a-t-il?  – Chú ấy bao nhiêu tuổi ? 

       Quel âge a Mai? – Bạn Mai bao nhiêu tuổi?

 

Pays 

 

D’où viens-tu?: Bạn đến từ đâu ?

Je viens de…. :  Tôi đến từ….


Noms des pays: Tên của các quốc gia

USA Mỹ Allemagne  Đức Japon Nhật Bản
Angleterre/ UK/ Grande Bretagne  Anh Russie Nga Corée du Sud Hàn Quốc
France  Pháp Suède Thụy Điển  Chine Trung Quốc
Italie Ý/ Italia Laos Lào 
Espagne  Tây Ban Nha  Cambodge Campuchia

 

Ex: – D’où vient Marie ? – Elle vient du Japon.  

       Bà Marie từ đâu đến? – Bà ấy đến từ Nhật Bản.

       – D’où viennent-ils ? – Ils viennent d’Espagne.

       Họ đến từ đâu tới?- Họ đến từ nước Tây Ban Nha 

 

 

Si vous souhaitez en apprendre plus sur la langue vietnamienne, cliquez ICI pour découvrir les nombres. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com